De nya doktoranderna och postdoktorn kommer att vara anställda vid Blå mats universitet men också arbeta med företag och andra organisationer som ingår i centrumbildningen.

Här är de sex nya tjänster som håller på att rekryteras.