Webbplatsen Bluefood.se är navet i vår kommunikation. Här kommer du att kunna läsa om Blå mat, den forskning som bedrivs, evenemang, projekt och mer. Precis som centrumbildningen i stort kommer webbplatsen att växa till innehåll och funktioner. Här kommer du bland annat att se vår aktivitet i sociala medier, nyhetsbrev och seminarier.

Vi kommer också ge dig en möjlighet att bidra med idéer, förslag och synpunkter till centrumbildningens verksamhet.