Svensk ordbok innehåller beskrivningar av moderna svenska ord med tyngdpunkt på ordens betydelse och användning. I ordboken beskrivs sjömat som:

(för människan) ätbara djur och växter som lever under vatten t.ex. fisk, skal­djur och alger

I en notering anges ordet som något vardagligt. För oss på Blå mat är det välkommet att sjömat ses som något vardagligt. Det är ju vad vi arbetar för.

Den nya utgåvan av Svensk ordbok är tillgänglig digitalt, som app och på webben. Du hittar sjömat och 65 000 ord till i Svensk ordbok, tillsammans med Svenska Akademiens ordlista och Svenska Akademiens ordbok i Svenska Akademiens ordboksportal svenska.se.

sjömat | svenska.se