Centrumbildningen Blå mat har varit igång i ett halvår. Just nu rekryteras en grupp doktorander och en postdoktor som kommer att bidra med värdefull ny kunskap för den svenska sjömatnäringen.

En stor tillgång för centrumbildningen är de många partners som är engagerade och som bidrar till att stärka sjömatssektorn.

Vid det digitala uppstartsmötet får du som är en av Blå mats partners veta mer om vad som hänt och vad som är på gång. Bland annat kommer de nya doktoranderna att presentera sig. Du kommer också att få information om hur du enklast följer arbetet i Blå mat.

Tiden för uppstartsmötet är den 15 september, 10 till 12.

Om du är en av Blå mats partners men inte har fått någon inbjudan får du gärna kontakta oss: