”Vad är sjömat? Kan fiske och vattenbruk bli hållbart? Av de 240 000 ton fisk som fiskas upp i Sverige årligen går endast 40 procent till matkonsumtion. Samtidigt importerar Sverige tre fjärdedelar av den mat från sjö och hav som vi äter.

Forskningscentret Blå mat – centrum för framtidens sjömat har som mål och syfte att utforska nya tekniker och arter för att utvidga svenskt vattenbruk. Nya cirkulära och hållbara livsmedelsproduktionssystem och produkter med sjömat ska utvecklas.”