Baltic Sea Talks handlar om Östersjöns utmaningar och möjligheter och konferensen anordnas av Initiativ Utö, KTH och Scandinavian Mind.

Fredrik Gröndahl är koordinator för kompetenshöjning och medelsförvaltning i Blå mat och forskare vid KTH. Han kommer att presentera forskning om algodling tillsammans med Hanna Nathaniel, även hon verksam vid KTH.

Läs mer om Baltic Sea Talks på evenemangssidan

Foto: Swemarc, Göteborgs universitet