Så här beskrivs seminariet på Formas webbplats:

”Juridik, budget, folkhälsa – det är mycket att ta hänsyn till när livsmedel och måltider ska upphandlas av offentliga aktörer. Men hur kan man som chef eller tjänsteperson i offentlig sektor få syn på och lyfta fram de mervärden som upphandlingen kan ge? Hur skapar man sig en helhetssyn och ett arbetssätt som gör att fler mål kan nås än de som handlar om pengar och regler?”

I seminariet deltar aktörer med intresse och erfarenhet av frågeställningarna och forskare från fyra centrum för livsmedelsforskning och -innovation, bland andra Ingrid Undeland, professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers och koordinator för forskning inom Blå mat, samt Fredrik Gröndahl, docent i industriell ekologi vid KTH och koordinator för kompetenshöjning inom Blå mat.

Läs mer och anmäl dig till seminariet på Formas webbplats