Det övergripande syftet är att inspirera, entusiasmera och höja kompetensen hos vattenbrukare inom områdena förädling, produktutveckling och marknadsföring för att ge ökad konkurrenskraft och lönsamhet inom vattenbruk samt förutsättningar för att skapa större och mer diversifierad efterfrågan på vattenbruksprodukter.

Kursen vänder sig främst till  entreprenörer och verksamma inom vattenbruk men alla aktörer med koppling till vattenbruk är välkomna.

Från Blå mat deltar Ingrid Undeland, professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers och Blå mats koordinator för forskning

Kursen arrangeras av Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk, SLU Aquaculture, Swemarc och Vattenbrukscentrum Ost.

Läs mer och anmäl dig till kursen senast 19 oktober

(Foto: Peter Rutherhagen, SLU)