Från Blå mat deltar Kristina Snuttan Sundell, Lillemor Lindberg, Fredrik Gröndahl, Torbjörn Johansson och Ingrid Undeland.

Målgrupp för evenemanget är aktörer med fokus på industriell teknik som vill utveckla sin verksamhet inom biomassa från havet. Det kan till exempelvis vara teknik för att skapa förutsättningar för uppskalning samt tillämpa nya tekniker som automation och AI inom området. Blå företagare, forskare som letar efter nya forskningsfrågor och representanter för den offentliga sektorn som vill lära sig mer om möjligheterna med marina råvaror och processer kring dessa är också välkomna.

Dag och tid: 17 november 2021, 9.00-16.30
Plats: Innovatum, Trollhättan och via länk

Läs mer på konferensens evenemangssida

Maritima klustret i Västsverige