Det har under lång tid saknats samlad information om den svenska konsumtionen av sjömat. Jordbruksverket publicerar statistik för livsmedelskonsumtion men gör det inte längre för just sjömat med hänvisning till osäker statistik.

Den nya rapporten ger därför insikter där vi tidigare fått hålla till godo med antaganden och uppskattningar. Till exempel visar rapporten att:

  • 74 % av det vi äter är importerat
  • vi mest äter odlad lax, viltfångad torsk, sill och räkor
  • 10 artgrupper (av 85) står för 75 procent av konsumtionen

För Blå mat – som har ambitiösa mål för svensk produktion och konsumtion av sjömat – innebär rapporten att det finns ett tydligt utgångsläge att jämföra med när centrumbildningens insatser ska följas upp. Två av rapportförfattarna är dessutom verksamma inom Blå mat, Friederike Ziegler är med  styrgruppen och Kristina Bergman är numera anställd som doktorand på KTH och är en av Blå mats unga forskare.

Direktlänk till rapporten

Du hittar också rapporten i Digitala vetenskapliga arkivet, Diva