De unga forskarna visades runt av Christian Rinmad, säljansvarig på Scanfjord. Han berättade att Scanfjord, som är medfinansiär till Blå mat, har Sveriges största musselodling av ekologiska repodlade blåmusslor. De fick följa musslornas väg från nyskördade ifrån odlingen där de transporteras in i stora kassar, till hur de separeras, sorteras, kvalitetskontrolleras, paketeras och förvaras innan de transporteras ut till kunderna. Christian Rinmad berättade också att svinnet mals ner och används som gödningsmedel av lokala lantbrukare.

Hållbar produktion och konsumtion av sjömat

Genomgången av musselproduktionen var av speciellt intresse för Kristina Bergman vars forskning handlar om att guida mot hållbar produktion och konsumtion av sjömat – fisk, skaldjur och alger. Musslor är extra intressanta eftersom de innehåller så mycket av de nyttiga ämnen som främst finns i sjömat och i kött, men samtidigt har ett mycket mindre miljöavtryck än annan mat från djurriket.
I bilen tillbaka hade de sällskap av ett antal blåmusslor. De kommer att användas i ett studentprojekt som är nära relaterat till Marica Anderssons forskning, om samodling av organismer. I hennes doktorandprojekt kommer hon att utvärdera och undersöka hur olika organismer i landbaserade recirkulerande akvakultur-system (RAS) påverkas av samodling, både vad gäller tillväxt, näringssammansättning, hälsa och välfärd. Hon ska även undersöka hur samodling påverkar vattenkvaliteten i systemen, eftersom extraktiva arter renar vatten genom att ta upp näringsämnen och partiklar.

Mindre näringsämnen och en extra näringsgren

Studentprojektet som musslorna ska användas i går ut på att utvärdera och jämföra hur effektiva två bivalver, blåmusslor och japanska jätteostron, är på att ta upp näringsämnen ur vatten.
– Både blåmusslor och ostron fungerar utmärkt att odla i anslutning till fiskodlingar, berättar Marica Andersson, de är båda attraktiva produkter på den svenska marknaden och kan, förutom att rena vattnet, ge en ny inkomstkälla till odlaren.

Musslorna och ostronen kommer hållas i separata akvarier med olika koncentrationer av fiskavföring i vattnet. Studenterna kommer att utvärdera deras filtreringsförmåga genom att mäta koncentrationen av näringsämnen och mängden partiklar i akvarievattnet över tid.

Framöver kan vi förhoppningsvis se fram emot en större och ännu miljövänligare svensk produktion av musslor, ostron, fisk och tång när resultaten från forskningen förvaltas av de företagare som förser oss med blå mat.

Foto: Marica Andersson