De beviljade projekten är:

“Surveying infection and pathways in freshwater systems for wild and reared fish – A synthesis”

Akademisk partner: SLU

Medsökande: Matfiskodlarna.

Projektet består av en litteraturstudie om sjukdomen bakteriell njurinflammation (BKD) som är ett betydande hinder för svenskt vattenbruk. Projektet anknyter framför allt till Blå mats forskningsområde 1. Primärproduktion och 6. Hälsa och välfärd hos djur och konsumenter.

Blå mat finansierar projektet med 100 000 kronor.

”Freshwater fish for Sweden”

Akademisk partner: Rise

Medsökande: Guldhaven Pelagiska AB.

Projektet har som mål att ta fram riktlinjer för framtida produkter baserade på insjöfisk för svenska konsumenter, där så mycket som möjligt av råvaran används. Projektet anknyter framför allt till Blå mats forskningsområde 2.Processtekniker och produktutveckling och 4.  Konsumentattityder och sensorik

Blå mat finansierar projektet med 150 000 kronor.

Planerad projekttid är 1 april till 30 november 2022.

Utlysning av satellitprojekt 1:2022