John Axelsson står vid en presentation
John Axelsson presenterar sitt projekt

Blå mat representerades av Kristina Snuttan Sundell, Lillemor Lindberg samt doktoranderna John Axelsson, Marica Andersson och Pontus Gunnarsson. Att Blå mat skulle delta föll sig naturligt med tanke på att en av centrumbildningens grundpelare är primärproduktionen och ett av Blå mats mål är att vattenbruket ska växa tiofaldigt i volym och arter.

Under vår session presenterade vi vad Blå mat är, den forskning som bedrivs och hur vi samverkar med våra externa partners, berättar Snuttan Sundell, ordförande för Blå mat. Det handlade bland annat om samodling av flera arter, foder- och produktutveckling med fokus på cirkulära system och flera deltagare berättade att det gett dem bra insikt och att de nu bättre förstår vad forskarna ska bidra med.

Konferensen var den nionde sedan starten 2009 och var denna gång helt fullbokad, och även med väntelista. Programmet rymde också ovanligt många mingelstunder, vilket var uppskattat.

Allt fler inser att branschen är att räkna med, samtidigt som många är återkommande deltagare som varit med under många år, säger Lillemor Lindberg, ansvarig för företagskontakter på Blå mat. Sedan tror jag att det är en Corona-effekt, det är kul att få ses på riktigt!

Konferensen pågick från lunch till lunch och följdes av studiebesök. Förutom föredrag, ”speed talks” och mingel fick deltagarna smaka på sjömat i många smakfulla former som företag som deltog hade bidraget med, bland dem Blå mats partners Nordic Seafarm, Scanfjord, Ostrea, Älvsdalslax, Ten Island Seafarm,  Bohus seaculture och Bryggudden.

Nationella vattenbrukskonferensen anordnas av Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk, Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket och lokala organisatörer på den plats där konferensen hålls. Preliminärt genomförs nästa nationella vattenbrukskonferens 2024 och då på annat spännande ställe i landet.