Den snabbt växande algodlingsnäringen på svenska västkusten har goda möjligheter att på ett lönsamt och hållbart sätt bidra till att föda mänskligheten. Ett steg på vägen dit kan vara att använda små obemannade undervattensrobotar för att inspektera odlingsanläggningarna. Ett sådant system skulle minska både kostnader och risker, när behovet för att använda båtar och dykare minskar. Men det finns svårigheter som behöver övervinnas. Bland annat fungerar inte GPS under vatten utan robotarna måste använda andra metoder för att navigera. Det öppna havet är en krävande och farlig miljö.

I en artikel i den vetenskapliga publikationen Sensors går forskare vid KTH, bland dem Blå mats Fredrik Gröndahl, igenom utmaningar och möjligheter med att använda obemannade undervattensrobotar i algodlingar.

Sensors: ”A System for Autonomous Seaweed Farm Inspection with an Underwater Robot”