Den första dagen handlade om utvecklingen inom Blå mat. De numera nio unga forskarna berättade hur deras projekt utvecklas. Fyra av Blå mats parter – Marine Taste, Vattudalens fisk, Pond Fish and Greens och Göteborgs Fiskauktion – delade med sig av sina utmaningar, framgångar och framtidsplaner. Dessutom presenterade IVL, Rise och SLU sina pågående Blå mat-forskningsprojekt. Och som bonus fick deltagarna veta mer om KTH Innovation, uppstartsbolaget Knowcean och om Kålrotsakademiens projekt Bortglömda fiskar.

Årsmötets andra dag började med planeringsmöten och fortsatte med aktuella omvärldsfrågor: Den pågående fiske- och vattenbruksutredningen, en rapport från Chile, märkning av sjömat, livsmedelsberedskap och Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Det var med andra ord en stor spridning på innehållet men precis som med Blå mat i stort hängde de olika delarna ändå ihop på ett självklart sätt.