Fokusområdet för postdoktorprojektet är Gotland, en ö mitt i Östersjön. Uppsala universitet söker en postdoktor som kan bidra med forskning som är till gagn för hållbar sjömatsutveckling och kustzonsförvaltning runt Gotland och även i stort. Postdoktorn kommer att planera och vara delaktig i datainsamling samt designa och genomföra analyser. Grunden inom projektet är ett tvärvetenskapligt angreppssätt och några av ledorden är vattenbruk, kustnära habitat och associerad sjömat samt stark hållbar utveckling.

Postdoktor inom naturresurser och hållbar utveckling Blå mat