Foto: Diana, Pexels

Konsumentattityder och sensorik

Mål

Det övergripande målet för det här forskningsområdet är att skaffa kunskap kring hur konsumtionen av sjömat kan öka. Det inbegriper förståelse av konsumentpreferenser och inställning till sjömat, inklusive underutnyttjad sjömat, alger och biprodukter från arter från vilka andra delar konsumeras. Detta kräver vidare en utveckling av vår förståelse för varför konsumtionen är begränsad till ett mindre antal arter och även till konsumentpreferenser som är kopplade till matlagningsvanor.

Metod

Forskningsområdet är indelat i en uppsättning forskningsuppdrag:

  • Neofobi mot sjömat jämfört med andra sorters mat, med fokus på unika och specifika rädslor, skillnader i inställning, miljö och demografiska faktorer.
  • Skrämmande sjömat kontra fiskpinnar, att förstå hur man siktar in sig med sjömat som är ”skrämmande”.
  • Konsumentuppfattningar i olika miljöer, hur konsumeras och uppfattas sjömat i skolor, restauranger och mataffärer?
  • Sjömatsprodukters sensoriska egenskaper, både från primärproduktionen och efter att de genomgått olika processtekniker, samarbete med forskningsområde 1 och 2.
  • Hållbarhetsaspekter, hur bedömer konsumenter nya arter och produkter och användning av ytterligare delar från arter som vi redan konsumerar, samarbete med forskningsområde 5.

Förväntade resultat

  • Doktorand med djup kunskap om drivkrafter för konsumtion av sjömat
  • Vetenskapliga publiceringar som handlar om bland annat konsumentattityder till sjömat, sensorisk utvärdering av sjömatsråvaror och sjömatsprodukter
  • Fördjupad förståelse av hur sjömatskonsumtionen kan ökas