Kristina Snuttan Sundell

Ordförande
Göteborgs universitet
031-786 36 71

Ingrid Undeland

Koordinator för forskning
Chalmers
031-772 38 20

Fredrik Gröndahl

Centrumföreståndare
KTH
08-790 61 58

Lillemor Lindberg

Koordinator för innovation och företagskontakter
Innovatum Science Park
0520-28 93 23

Johan C Thorburn

Kommunikatör
KTH
08-790 86 55