Nu rekryteras en doktorand till Chalmers som ska fördjupa sig i marina proteiner från sill och skarpsill.

Målet med doktorandprojektet är att undersöka den lilla pelagiska fisken – bland annat sillliten pelagisk fisk på is och skarpsill – som proteinkälla. Fokus kommer att ligga på att studera olika tekniker för att ta tillvara färs eller proteiningredienser från hela eller urtagna fiskar, till exempel genom att lösa upp och sen fälla ut renade proteiner med hjälp av olika pH-värden. En viktig del av projektet blir att utvärdera ingrediensernas näringsmässiga och funktionella egenskaper och att undersöka nya metoder för att förhindra oxidering. För det senare kommer kombinationer med råvaror med antioxidativa egenskaper såsom tång och lingon att utvärderas. För att skapa nya former och texturer kommer projektet jobba med så kallad 3D-food printing.

Lärosäte och handledare

Doktoranden kommer att arbeta vid Undeland Lab på Chalmers med handledning från Rise och Sweden Pelagic Ellös AB.

Partners i mentor-team