Nu rekryteras en doktorand som ska studera samodling av marina arter från olika trofiska nivåer i landbaserade vattenbrukssystem, ett cirkulärt koncept för hållbar livsmedelsproduktion.

Doktorandprojektets övergripande syfte är att skapa en vetenskaplig kunskapsgrund om de mekanismer som gör att samodling av olika organismer är mer resurseffektivt än monokulturer, odling av endast en art. Målet är att öka utnyttjande graden av tillförd näring för utveckling av hållbar odling av flera olika typer av marin biomassa med fokus på sjömat, en växande livsmedelssektor för human konsumtion.

Doktoranden kommer att forska, samverka vetenskapligt och utveckla metoder inom vattenbruk med fokus på cirkulära system och samodling av vattenbruksarter från olika nivåer i näringskedjan. Organismerna inom ett odlingssystem med flera arter påverkar varandras tillväxthastighet och överlevnad, inte bara genom utbyte av näringsämnen, utan också genom kemisk signalering mellan varandra och med mikroorganismer i systemen.

Lärosäte och handledning

Doktoranden kommer att arbeta vid Göteborgs universitet med handledning från IVL, SLU och Smögenlax AB.

Partners i mentor-team