Nu rekryteras en doktorand som ska öka förståelsen av konsumenternas preferenser och attityd gentemot olika slags sjömat.

Det övergripande målet med forskningen är att få kunskap om hur konsumtionen av sjömat kan öka. I det ingår att förstå konsumenternas preferenser och attityd gentemot sjömat inklusive underutnyttjade arter, sjögräs och sidoströmmar från arter som konsumeras i övriga delar. I projektet ingår att utveckla förståelsen av varför konsumtionen är begränsad till ett litet antal arter, och även konsumenternas preferenser relaterat till matlagningsvanor.

Lärosäte och handledning

Doktoranden kommer att arbeta vid Rise med handledning från Göteborgs universitet och Orkla.

Partners i mentor-team