Nu rekryteras en doktorand till KTH som ska arbeta med utveckling av värderingsmetoder för sjömatens hållbarhet.

Det övergripande målet är att utveckla och tillämpa livscykelbaserad metodik (LCSA) för specifika sjömatskedjor. Målsättningar med doktorandprojektet är att välja ut lämpliga sjömatssystem samt sammanställa hållbarhetskriterier och målsättningen med LCSA tillsammans sjömatsföretag och sedan genomföra LCSA studier på olika produktionssystem.

Lärosäte och handledning

Doktoranden kommer att arbeta vid KTH med handledning från Rise, IVL Svenska Miljöinstitutet och Orkla.

Partners i mentor-team