Nu rekryteras en doktorand som kommer att studera nya typer av fiskfoder, hur de påverkar fiskarna och deras gödsel och hur den kan användas för att gödsla växter.

Jordbruks- och vattenbrukssektorerna i Sverige kan stärkas genom bättre möjlighet till cirkulär matproduktion. Ett viktigt steg är att förstå hur olika foderråvaror och odlingssystem påverkar fiskens gödsel och hur den fungerar i den lokala växtproduktionen.

Lärosäte och handledning

Doktoranden kommer att arbeta vid SLU med handledning från Göteborgs universitet och Rise.

Partners i mentor-team