Nu rekryteras en postdoktor som ska öka förståelsen om sambandet mellan kusthabitat, biologisk mångfald, resurser och utvinning av desamma för att ta reda på hur vattenbruk kan utvecklas på ett hållbart sätt.

Inom projektet ska samband mellan resurser (sjömat) och ekosystemet utforskas. Fokus är på sjömat (särskilt fisk i alla olika livsstadier) i grunda kustmiljöer och då särskilt bottenvegetation. Kopplingar mellan habitat, fisk och fiske, inklusive sportfiske ska undersökas ur ett sjömatsperspektiv. Vidare ska även påverkan på ekosystemet av uttag eller tillförsel av sjömatsarter och andra miljöfaktorer undersökas.

Lärosäte och handledning

Postdoktorn kommer att vara anställd vid Uppsala universitet, Blått centrum Gotland, med handledning från Länsstyrelsen i Gotlands län och KTH.

Partners i mentor-team