Tack för att du tog dig tid att svara på våra frågor om Blå mats kickoff. Dina svar är mycket värdefulla för planering av Blå mats årsmöten och andra möten!