Fiskodling i Malgomajsjön. Foto: Johan C Thorburn

Primärproduktion

Mål

Huvudmålet med forskningsområde 1 är att stärka primärproduktionen av sjömat på ett hållbart sätt.

Det ska göras genom att:

 • främja hållbart vattenbruk genom ny kunskap och utveckling av nya vattenbrukssystem för befintliga, nya och underutnyttjade arter.
 • klarlägga potentialen för kommersialisering av våra underutnyttjade marina resurser

Kunskapsbrister och metod

För att öka produktionen av sjömat behöver många utmaningar hanteras.

Befintliga produktionssystem och skördesystem måste anpassas för nya arter och miljöer. För att bemöta utmaningar kopplade till primärproduktion kommer vi att använda innovativ forskning och metodutveckling, för produktionssystem i sötvatten, brackvatten och marina områden, till exempel:

 • Elimininera hinder mot utveckling av vattenbruk genom att:
  • producera av utsäde och plantor för omatade, extraktiva arter
  • utveckla tillväxtsystem och skördesystem för omatade arter
  • utvärdera samodling av kompletterande matade och omatade arter
  • utveckla semislutna system som fångar upp torrsubstans från öppna kassar
  • optimera landbaserade recirkulerande vattenbrukssystem (RAS)
  • främja expansion av utsjöplattformar för flera olika ändamål där vattenbruk och energiproduktion kombineras
  • utveckla protokoll för odling och uppfödning för nya odlade arter
 • Utforska användning av nya och underutnyttjade arter från olika miljöer, inklusive till exempel invasiva arter, insjöfisk och små pelagiska arter som sill, skarpsill och spigg

Förväntade resultat

En fördjupad kunskap om hur primärproduktionen av sjömat i Sverige kan öka på ett hållbart sätt genom:

 • Ökad produktion av underutnyttjade arter genom både vattenbruk och hållbart fiske
 • Utveckling av odlingar i kommersiell skala, prototyper i pilotskala och protokoll för nya vattenbrukstekniker och arter i Sverige
 • En doktorand specialiserad på samodling av arter och två doktorander specialiserade på hälsa och välfärd respektive utveckling av vattenbruk