Blå mats unga forskare

Centralt för Blå mat är de forskningsprojekt som genomförs av Blå mats unga forskare – doktorander och postdoktorala forskare. De kommer att leda till ny kunskap och nya experter på sjömat.

Andra forskningsprojekt

Blå mat finansierar satellitprojekt som tar sig an viktiga frågor för näringen, här hittar du också andra forskningsprojekt inom eller med koppling till Blå mat.

Forskningsområden

Blå mat har definierat sex forskningsområden som kan bidra till att främja svensk produktion och konsumtion av sjömat. Här kan du läsa mer om dem.

1: Primärproduktion

2: Processtekniker och produktutveckling

3: Cirkulära system

4: Konsumentattityder och sensorik

5: Hållbarhetsanalyser

6: Hälsa och välfärd

Övergripande forskningsområden

Utöver de sex forskningsområdena finns fyra övergripande forskningsområden som är relevanta för samtliga forskningsområden.

1: AI och digitalisering

2: Livsmedelssäkerhet

3: Lagar och förordningar

4: Riskanalys

Artiklar & rapporter

Läs mer om forskningen inom Blå mat i vetenskapliga publikationer och rapporter.