AI och digitalisering

Mål

Att använda AI och digitaliseringsverktyg för optimal hantering av vattenbrukssystem genom:

  • Insamling och analys av relevant havsdata, genom livscykeln, för en havsbaserad vattenbruksanläggning
  • Utveckling och validering av online-sensorer och underhåll av optimal vattenkvalitet med automatisk återkopplingskontroll

Metod

  • Att utveckla och demonstrera ett helt autonomt marint robotsystem som klarar av långsiktiga uppdrag under realistiska förhållanden
  • Att utveckla och implementera ett system som använder en kombination av multivariat optimering och metoder för maskininlärning och förutsägelser för att bestämma optimala placeringar för odlingar givet relevanta begränsningar
  • Att utveckla och implementera ett system för att övervaka, kontrollera och förutsäga
    1. Viktiga parametrar för driften av en algodling för att försäkra sig om en stabil miljö och
    2. Utrustning för en anläggning

Förväntade resultat

  • Att utveckla och implementera ett system som a) integrerar det marina robotsystemet i uppdrag 1 med systemet för optimal placering i uppdrag 2 och b) integrerar det marina robotsystemet i uppdrag 1 med driftsystemet i uppdrag 3.