Det löpande arbetet i Blå mat samordnas i exekutiva gruppen medan strategiska beslut tas av ledningsgruppen. En rådgivande grupp, ett så kallat advisory board, med svenska och internationella experter bidrar också med erfarenhet och kunskap. Dessutom finns en styrgrupp, med representanter från universiteten i Blå mats konsortium.

Exekutiva gruppen

 • Kristina Snuttan Sundell, ordförande
 • Fredrik Gröndahl, koordinator för kompetenshöjning och medelsförvaltning
 • Lillemor Lindberg, koordinator för innovation och företagskontakter
 • Ingrid Undeland, koordinator för forskning
 • Franziska Sperling, administrativ samordnare
 • Johan C Thorburn, kommunikatör

Ledningsgruppen

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Advisory board

 • Teija Aho, vd, Guldhaven
 • Magnus Andersson, Regeringskansliet
 • Mattis Bergqvist, hållbarhetschef, Coop
 • Barry Costa Pierce, professor, University of New England
 • Anna Henning Moberg, Axfoundation
 • Inger Melander, expert fiske och marknad, WWF

Medlemmarna i Blå mats advisory board har ett personligt mandat och representerar inte sina respektive organisationer.

Styrgruppen

 • Cecilia Schelin Seidegård, ordförande
 • Olle Jansson, Uppsala universitet
 • Maria Malmström, KTH
 • Fredrik Gröndahl, KTH
 • Henrik Aronsson, Göteborgs universitet
 • Annsofie Wahlström, SLU
 • Anne-Marie Hermansson, Chalmers