Det löpande arbetet i Blå mat samordnas i exekutiva gruppen medan strategiska beslut tas av styrgruppen. Dessutom finns en rådgivande grupp, ett så kallat advisory board, med svenska och internationella experter.

Exekutiva gruppen

 • Kristina Snuttan Sundell, ordförande
 • Fredrik Gröndahl, koordinator för kompetenshöjning och medelsförvaltning
 • Lillemor Lindberg, koordinator för innovation och företagskontakter
 • Ingrid Undeland, koordinator för forskning
 • Franziska Sperling, administrativ samordnare
 • Johan C Thorburn, kommunikatör

Styrgruppen

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Advisory board

 • Teija Aho, vd, Guldhaven
 • Magnus Andersson, Regeringskansliet
 • Mattis Bergqvist, hållbarhetschef, Coop
 • Barry Costa Pierce, professor, University of New England
 • Magdalena Gerger, vd, Systembolaget
 • Wenche Hansen, vd, Matfiskodlarna
 • Anna Henning Moberg, Ansvarig för måltidsutveckling och testköksverksamhet vid Torsåker gård, Axfoundation
 • Flemming Jessen, DTU
 • Inger Melander, expert fiske och marknad, WWF
 • Richard Nicholls, Nomad Foods

Medlemmarna i Blå mats advisory board har ett personligt mandat och representerar inte sina respektive organisationer.